چاپ دیجیتال فوری کاتالوگ در کمترین زمان

کیفیت چاپ دیجیتال در تعهد و نوآوری خلاصه میشود
مارس 12, 2018
نمایش همه

چاپ دیجیتال فوری کاتالوگ در کمترین زمان

چاپ کاتالوگ دیجیتالچاپ دیجیتال فوری ، چاپ کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگشامل اطلاعاتی از محصولات یک شرکت است که میتواند در اشکال چند لت , منگنه یا سیمی یا چسب گرم و سرد عرضه گردد. در چاپ کاتالوگ میتوان از کاغذهای گلاسه  120 گرم تا 240 گرم استفتده نمود.

در صفحات کاتالوگ ها محصولات و خدمات شما درج میشود و در کنار هریک شماره محصول یا خدمت درج میگردد تا خوانندگان کاتالوگ حرفه ای از طریق شماره ها نسبت به دریافت محصولات شما اقدام کنند.
کاتالوگ ها حاوی اطلاعاتی برای برای واسط های بین فروشندگان و مصرف کنندگان(یعنی مغازه داران ، فروشندگان عمده )است و برای آنها تهیه میشوند .
به عنوان مثال در چاپ کاتالوگ دیجیتال شرکت های  آرایشی و بهداشتی و کارخانه جات هرضه کننده نوشیدنی و خوراکی شامل اطلاعاتی کلی یا جزئی راجب به کل محصوا هاست ، که برای مغازه های  داروخانه ها و فروشگاهها تهیه میشود.

چاپ دیجیتال فوری

چاپ کاتالوگ فوری مرجع: کاتالوگی است که در آن انواع محصولات شرکت درج شود.
کاتالوگ جزئی : تخصصی تر است و ممکن است طراحی کاتالوگ فوری فقط به یک محصول اختصاص داده شود و در آن انواع مختلف محصولات نوشته شود
اطلاعاتی که در کاتالوگ ها چاپ میشود میتواند شامل مواردی مانند قیمت محصول، سایز محصول تعداد محصول در یک کارتن، اندازه کارتن، قیمت کل کارتن (حاوی n عدد محصول)، تعداد رنگ از هر محصول در کارتن و … واضح است که این اطلاعات برای فروشنده یا واسطه تهیه شده است و به مصرف کننده مربوط نمی شود..